(+48) 729 479 879 office@jobs4money.pl

Jobs4Money

Jobs4Money

Jobs4Money

Jobs4Money

Dodatek wakacyjny dla pracownika

Dodatek wakacyjny – vakantiegeld- Holandia
Dodatek wakacyjny (tzw.wakacyjne) należy się każdej, legalnie zatrudnionej osobie w Holandii.
Dodatek wynosi 8% podstawy wynagrodzenia brutto. Oblicza się go za okres jednego roku od 1 czerwca do 1 czerwca i wypłacane raz w roku lub w kilku częściach (najczęściej w maju/czerwcu/grudniu). Zdarza się (szczególnie przy pracy tymczasowej), że wypłacane jest co miesiąc jako dodatek do wypłaty.
Kwota dodatku jest wyszczególniona jako osobna pozycja na pasku wypłaty Salaris. Jest to suma brutto, która podlega dodatkowemu podatkowi.
Po zakończeniu pracydodatek powinien zostać wypłacony wraz z ostatnią wypłatą (Niektórzy pracodawcy wypłacają je do 6 tygodni po zakończeniu umowy).
Pamiętaj, że niezależnie od tego czy pracujesz w Holandii na stałe czy pracujesz tymczasowo – dodatek wakacyjny Ci się należy.

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii (zorgverzekering )

Każda osoba mieszkająca ,pracująca w Holandii musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne, które będzie pokrywać koszty opieki medycznej. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, nawet jeśli jesteś już ubezpieczony w Polsce. Przyjeżdżając do Holandii masz 4 miesiące aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne.
Uwaga! Za brak ubezpieczenie zdrowotnego możesz zostać ukarany grzywną. Będzie ona liczona od pierwszego dnia rejestracji w holenderskim systemie BSN . Kary pieniężne są duże, więc warto ubezpieczyć się jak najszybciej.
Będąc zatrudnionym przez agencję pracy tymczasowej, zazwyczaj podlega się zbiorowemu ubezpieczeniu zawartemu przez agencję. Jeżeli korzystasz z ubezpieczenia zbiorowego oferowanego przez agencję, powinieneś dostać kopię polisy/kartę ubezpieczenia.
Pamiętaj, że kończąc współpracę z agencją pracy, tracisz ubezpieczenie. W tym przypadku masz obowiązek ubezpieczyć się sam.
Opłacasz ubezpieczenie zdrowotne? Masz prawo ubiegać się o dodatek zdrowotny (zorgtoeslag). Wysokość dodatku uzależniona jest od wysokości dochodów (im mniej zarabiasz tym wyższy dodatek dostaniesz). Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Belastingdienst (urząd podatkowy). Można to zrobić udając się do urzędu lub przez internet (osoby posiadające DigiD)

Umowa o pracę w Holandii – 3 Fazy A , B, C

W Holandii umowa podpisywana z agencją pracy tymczasowej przechodzi przez 3 fazy: Faza A, Faza B oraz Faza C.
Przejście na kolejną fazę zależy od czasu zatrudnienia w danej agencji oraz stażu pracy. Im wyższa faza tym więcej praw pracowniczych przysługłuje pracownikowi.

Faza A
Pierwsza umowa, zawierana jest z agencją pracy tymczasowej. Trwa ona 78 tygodni. Jeżeli w trakcie trwania Fazy A pracownik zmieni agencję pracy, w nowej agencji naliczanie okresu pracy rozpoczyna się od nowa ( czyli pracownik otrzyma kolejną umowę na 78 tygodni). Możesz jednak pracować dla różnych zleceniodawców. Wynagrodzenie przysługuje tylko za przepracowane godziny. Umowa w Fazie A nie ma określonych elementów takich jak: długość okresu wypowiedzenia, czas pracy. Pracując w tej fazie możesz zwolnić się w każdej chwili i niestety możesz też zostać zwolniony bez żadnego powodu.

Faza B
Po przepracowaniu 78 tygodni w tej samej agencji pracy? Po tym czasie umowa automatycznie przechodzi w Fazę B. W tej fazie otrzymujesz umowę określającą liczbę godzin, za które przysługuje wynagrodzenie, niezależnie od tego czy przepracujesz te godziny( np. za chorobowe),można też liczyć na większe stawki. Faza B może trwać maksymalnie 4 lata, umów w tym czasie może być 6 (7 umowa musi już być w Fazie C).

Faza C
Umowa w Fazie C- stały kontrakt- Umowa może być wypowiedziana przez obie strony z zachowaniem okresu wypowiedzenia (nie możesz zakończyć umowy przed upływem tego okresu). W tej Fazie przysługuje urlop oraz zwolnienie chorobowe.
W przypadku umów w fazie B i C, pracodawca musi uzyskać zgodę UWV na zakończenie umowy przed czasem. UWV informuje wtedy pracownika o tym, że pracodawca złożył taki wniosek.

Zaświadczenie o niekaralności

Pracodawcy w większości przy zawieraniu umowy wymagają posiadania aktualnego zaświadczenia o niekaralności.
Zalecamy skorzystanie z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK droga elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany (najczęściej oferowany darmowo przez bankowość internetową) wydanie dokumentu trwa do 3 dni i kosztuje 20 zł – dokument wraz z urzędowym potwierdzeniem otrzymania jest uznawany w Holandii.

Jaaropgaaf / Salaris

Karta podatkowa. Jest to zaświadczenie o dochodach, zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne – podobnie jak polski pit-11.
Otrzymujemy go od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego (Rok podatkowy w Holandii, podobnie jak w Polsce trwa od 1 stycznia do 31 grudnia). Większość holenderskich pracodawców wystawia dokument do połowy marca. Jaaropgaaf potrzebny jest aby otrzymać zwrot podatku.
Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego świadczono pracę u kilku pracodawców, każdy z nich musi wystawić Jaaropgaaf.

Salaris – odpowiednik polskiego paska wypłaty. Jest to dokument potwierdzający nasze wynagrodzenie.
Salaris zawiera : kwotę wynagrodzenia brutto, kwotę do wypłaty, stawkę godzinową, ilość przepracowanych godzin, potrącenia na ubezpieczenie, podatek, zakwaterowanie (jeżeli pracodawca zapewnia zakwaterowanie).
Każdy holenderski pracodawca ma obowiązek wydania Salaris. Dokument otrzymujemy najczęściej raz w miesiącu w formie papierowej lub elektronicznej.

Numer BSN (Burgerservicenummer) / SOFI

Nadanie numeru BSN (ewidencyjno-fiskalnego) Po zameldowaniu na pobyt stały lub tymczasowy każda osoba otrzymuje numer ewidencyjno-fiskalny BSN (burgerservicenummer). Numer jest konieczny do załatwiania spraw urzędowych w holandii : podjęcia pracy, otwarcia konta w banku, wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, czy zapisanie dzieci do szkoły. W przypadku, gdy wyjeżdzacie Pan/i do Holandii pierwszy raz pracodawca pomoże w uzysakniu BSN

Obowiązek okazania dokumentu tożsamości dla pracodawcy:
W Holandii każdy może zostać wezwany do okazania dokumentu tożsamości i ma obowiązek spełnić to wezwanie. Pracodawca również może żądać okazania dokumentu i zrobienia jego kopii. PAMIĘTAJ ! Pracodawcy nie wolno jednak zatrzymywać Pana (Pani) dokumentu tożsamości.

Obuwie do pracy

Buty robocze – z metalowymi noskami; we wszystkich zakładach pracy produkcyjnych/logistyce w Holandii istnieje obowiązek noszenia obuwia ochronnego. Nasi pracodawcy oferują możliwość zakupu obuwia na miejscu.

Zajrzyj na nasz facebook:

Jobs4Money

KIM JESTEŚMY

OFERTY PRACY

DLA PRACOWNIKA

O PRACY W NL

DLA PRACODAWCY

KONTAKT

Jobs4Money © 2019. Designed by zonbox