(+48) 729 479 879 office@jobs4money.pl

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jobs4money z siedzibą w Podańsku ul . Podmiejska 33
2. Dane kontaktowe do administratora danych: office@jobs4money.com tel +48 737165882 (e-mail, telefon).
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
5. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając email na adres w następujący sposób (telefonicznie pod numerem_ +48 737165882, e-mailowo na adres office@jobs4money.com
6. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres maksymalnie 12 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia. a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje do czasu ich wycofania. W razie nieudzielenia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W przypadku zdecydowania się na ofertę pracy, dane osobowe będą przekazane do pracodawcy jest to niezbędne do finalizacji zatrudnienia (dane pracodawcy zostaną przekazane do wiadomości kandydata).

Jobs4Money

KIM JESTEŚMY

OFERTY PRACY

DLA PRACOWNIKA

O PRACY W NL

DLA PRACODAWCY

KONTAKT

Jobs4Money © 2019. Designed by zonbox