(+48) 729 479 879 office@jobs4money.pl

Polityka prywatności

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jobs4money z siedzibą w Podańsku ul . Podmiejska 33
2. Dane kontaktowe do administratora danych: office@jobs4money.com tel +48 737165882 (e-mail, telefon).
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
5. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając email na adres w następujący sposób (telefonicznie pod numerem_ +48 737165882, e-mailowo na adres office@jobs4money.com
6. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres maksymalnie 12 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia. a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje do czasu ich wycofania. W razie nieudzielenia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W przypadku zdecydowania się na ofertę pracy, dane osobowe będą przekazane do pracodawcy jest to niezbędne do finalizacji zatrudnienia (dane pracodawcy zostaną przekazane do wiadomości kandydata).